Confidentialitate

S.C. Spin Com-Exim S.R.L este operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul General al Agentiei Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 287767662693. Pentru a putea accepta comenzile avem nevoie de nume, adresa de facturare si un numar de telefon valid. Utilizam aceste informatii pentru a procesa comanda si a va putea contacta daca este necesar. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Spin Com-Exim S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Parchetul General, Politie, Instante judecatoresti sau organe ale statului abilitate atunci cand exista o cerere expresa din partea acestora si legea o impune. In cazul in care utilizatorii doresc modificarea datelor cu caracter personal, pot solicita acest lucru prin trimiterea unui email la adresa office@instalmen.ro prin care furnizeaza datele modificate.

Copyrighted.com Registered & Protected